Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Voor het ministerie van IenM schrijf ik regelmatig over de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT): een digitale topografische kaart van heel Nederland, die in juli 2017 klaar is.

Teksten en redactie

Interviews en verslagen

Wat zegt Elise Wagenmaker van IenM over STREEP?