Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Voor het ministerie van IenM heb ik veel geschreven over de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT): een digitale topografische kaart van heel Nederland. De totstandkoming van de BGT duurde grofweg 10 jaar. Van 2011 tot 2017 was ik als tekstschrijver nauw bij dit project betrokken.

Teksten en redactie

Deze publicaties zijn helaas alleen te bekijken met een inlogcode van het ministerie. 

Interviews en verslagen

Deze publicaties zijn helaas niet meer te bekijken voor het algemene publiek.

Wat zegt Elise Wagenmaker van IenM over STREEP?

 

< Terug