Hoogheemraadschap van Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland is een van de 22 waterschappen in Nederland. Vanuit het Gemeenlandshuis in Delft zorgen zij voor een goed waterbeheer in Delfland.

In 2017 en 2018 heb ik vier groepen medewerkers van het waterschap een training Eigentijds, helder en klantvriendelijk schrijven gegeven. De training was met name gericht op het schrijven van heldere e-mails, brieven en vergunningen.

De deelnemers waren enthousiast over de training: “Dit soort cursussen zijn altijd een beetje saai. Maar deze training was écht leuk en interessant. Die twee middagen vlogen voorbij!” Gemiddeld waardeerden de deelnemers mijn training met een 8,5.

Wat zegt coördinator backoffice Rob van der Most over de training van STREEP?

 

< Terug