Ministerie van Binnenlandse Zaken

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Basisregistratie Ondergrond (BRO). In deze basisregistratie wordt alle informatie over wat er in Nederland onder de grond zit, eenduidig opgeslagen. Alle overheden kunnen van deze informatie gebruikmaken.

Op dit moment werk ik aan een digitale publicatie over de BRO voor gemeenten, provincies en waterschappen, waarin staat hoe zij met de BRO aan de slag kunnen.

Deze publicatie komt in januari 2019 online.