Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (kortweg SCOL) is het overkoepelende schoolbestuur van 15 scholen voor primair onderwijs en 2 scholen voor voortgezet onderwijs (verdeeld over 8 vestigingen) in regio Leiden.

In 2018 schreef ik het strategisch beleidsplan van SCOL of, zoals het gaandeweg is gaan heten, de Strategische Koers.